Psalms (85/150)  

1. Viešpatie, Tu buvai palankus savo kraštui, išlaisvinai Jokūbą.
2. Tu atleidai savo tautos kaltę, uždengei jos nusidėjimą.
3. Tu sulaikei savo pyktį, nukreipei savo rūstybės įkarštį.
4. Atgaivink mus, Dieve, mūsų gelbėtojau, tepaliauja Tavo rūstybė!
5. Nejaugi amžinai pyksi ant mūsų, rūstausi per kartų kartas!
6. Argi vėl mūsų neatgaivinsi, kad džiaugtumėmės Tavimi?
7. Viešpatie, parodyk mums savo gailestingumą, suteik išgelbėjimą!
8. Klausysiuos, ką kalba Viešpats Dievas! Jis juk skelbia taiką savo tautai ir šventiesiems; tenesigręžia jie į kvailystę.
9. Tikrai, Jo išgelbėjimas arti tiems, kurie Jo bijo, Jo šlovė gyvena tarp mūsų.
10. Gailestingumas ir tiesa susitiko, teisumas ir taika pasibučiavo.
11. Tiesa žels iš žemės, ir teisumas žvelgs iš dangaus.
12. Gausiai gėrybių duos Viešpats, ir žemė bus derlinga.
13. Teisumas eis pirma Jo ir nukreips mus į Jo kelią.

  Psalms (85/150)