Psalms (83/150)  

1. Dieve, netylėk! Dieve, nenurimk ir nebūk tylus!
2. Juk štai Tavo priešai triukšmauja, kelia galvas tie, kurie Tavęs nekenčia.
3. Prieš Tavo tautą jie rengia sąmokslą, tariasi prieš Tavo globotinius.
4. Jie sako: "Eikime, išnaikinkime juos, kad šios tautos nebebūtų ir Izraelio vardo niekas nebeminėtų".
5. Jie tariasi vieningai, susijungia prieš Tave;
6. Edomo ir Moabo stovyklos, izmaelitai ir hagarai,
7. Gebalas, Amonas ir Amalekas, Filistija kartu su Tyro gyventojais.
8. Su jais kartu asirai eina, Loto palikuonims teikia paramą.
9. Padaryk jiems kaip Midjanui, kaip Siserai ir Jabinui prie Kišono upelio;
10. jie prie En Doro sunaikinti buvo, tapo mėšlu žemei patręšti.
11. Padaryk jų kunigaikščius kaip Orebą ir Zeebą, kaip Zebachą bei Calmuną­visus jų vadus,
12. kurie sakė: "Pasiglemžkime Dievo žemes!"
13. Dieve, padaryk juos lyg sūkurio blaškomus lapus, lyg šiaudus prieš vėją.
14. Kaip ugnis sudegina mišką, kaip liepsna nudegina kalnus,
15. taip gainiok juos audromis, gąsdink vėtromis.
16. Viešpatie, sugėdink jų veidus, kad jie ieškotų Tavo vardo!
17. Tegul visada juos gėda ir išgąstis lydi ir gėdoje jie tepražūna.
18. Težino jie, kad Tas, kurio vardas Viešpats, visoje žemėje yra aukščiausias!

  Psalms (83/150)