Psalms (81/150)  

1. Garsiai šlovinkite Dievą, mūsų stiprybę, džiaugsmingą triukšmą kelkite Jokūbo Dievui!
2. Giedokite psalmę, muškite būgną, skambinkite psalteriu ir arfa!
3. Pūskite trimitą jauno mėnulio dieną, skirtu laiku mūsų šventėje!
4. Tai yra įsakymas Izraeliui, Jokūbo Dievo įstatymas.
5. Tokį nurodymą gavo Juozapas, kai Jis ėjo per Egipto žemę. Išgirdau nežinomą kalbą:
6. "Aš pašalinau tavo naštą nuo pečių, tavo rankoms nebereikia nešioti pintinės.
7. Varge šaukeisi, ir Aš išgelbėjau tave, atsiliepiau iš griaudėjančio debesies, prie Meribos vandenų mėginau tave.
8. Klausyk, mano tauta, Aš noriu tave įspėti! O kad tu, Izraeli, paklausytum manęs!
9. Neturėk ir negarbink jokio kito dievo!
10. Aš esu Viešpats, tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės. Plačiai išsižiok, kad pripildyčiau tavo burną.
11. Bet mano tauta neklausė mano balso, Izraelis man nepakluso.
12. Todėl atidaviau juos jų širdžių geismams, jie vaikščiojo pagal savo sumanymus.
13. O kad mano tauta klausytų manęs, kad Izraelis eitų mano keliais!
14. Tuojau pažeminčiau jų priešus ir prieš jų prispaudėjus pakelčiau ranką!
15. Kurie nekenčia Viešpaties, turėtų Jam lenktis, ir toks jų likimas būtų per amžius.
16. O juos geriausiais kviečiais valgydinčiau, uolų medumi maitinčiau".

  Psalms (81/150)