Psalms (80/150)  

1. Klausykis, Izraelio ganytojau, kuris vedi Juozapą kaip avis! Kuris gyveni tarp cherubų, suspindėk.
2. Pažadink savo jėgą ties Efraimu, Benjaminu ir Manasu, ateik ir išgelbėk mus!
3. Dieve, prikelk mus, apšviesk mus savo veidu, tai būsime išgelbėti.
4. Kareivijų Viešpatie, ar ilgai pyksi, kai Tavo tauta meldžiasi!
5. Tu valgydini ją verksmo duona ir ašaromis gausiai girdai.
6. Tu leidi mūsų kaimynams vaidytis dėl mūsų. Mūsų priešai tyčiojasi iš mūsų.
7. Kareivijų Dieve, prikelk mus, apšviesk mus savo veidu, tai būsime išgelbėti.
8. Tu atnešei vynmedį iš Egipto, išvarei pagonis ir jį čia įsodinai.
9. Tu paruošei jam dirvą, jis įleido šaknis ir išsiplėtė krašte.
10. Jo šešėlis dengė kalnuotąją šalį, jo šakos kaip Dievo kedrai.
11. Jis išleido šakas ligi jūros ir atžalas iki upės.
12. Kodėl jo aptvarus nugriovei, kad praeiviai skintų jo uogas?
13. Girių šernas niokoja jį, laukiniai žvėrys ganosi jame.
14. Kareivijų Dieve, sugrįžk! Pažvelk iš dangaus, pamokyk ir aplankyk šitą vynmedį,
15. kurį pasodino dešinė Tavo, atžalą, kurią Tu dėl savęs sustiprinai.
16. Tie, kurie sudegino jį ugnimi ir nukirto, Tavo veidui sudraudus, težūna!
17. Tegu Tavo ranka būna ant Tavo dešinėje sėdinčio vyro, žmogaus sūnaus, kurį pats užauginai.
18. Mes nebeatsitrauksime nuo Tavęs. Atgaivink mus, ir mes šauksimės Tavo vardo.
19. Kareivijų Viešpatie, atgaivink mus, apšviesk mus savo veidu, tai būsime išgelbėti.

  Psalms (80/150)