Psalms (8/150)  

1. Viešpatie, mūsų Valdove, koks įstabus Tavo vardas visoje žemėje! Tu iškėlei savo šlovę virš dangų.
2. Kūdikių ir žindomųjų lūpomis Tu paskelbei apie savo jėgą savo priešams, kad nutildytum priešą ir keršytoją.
3. Kai pasižiūriu į Tavo dangus, Tavo rankų darbą, į mėnulį ir žvaigždes, kurias Tu išdėstei,
4. kas yra žmogus, kad jį atsimeni, ir kas žmogaus sūnus, kad jį aplankai?
5. Jį padarei ne ką menkesnį už angelus, garbe ir šlove jį apvainikavai.
6. Tu davei jam valdžią Tavo rankų darbams, jam po kojų visa padėjai:
7. visas avis ir jaučius, net lauko žvėris,
8. padangių paukščius ir jūrų žuvis, ir visa, kas jūros takais plaukioja.
9. Viešpatie, mūsų Valdove, koks įstabus Tavo vardas visoje žemėje!

  Psalms (8/150)