Psalms (76/150)  

1. Garsus yra Judo žemėje Dievas, Jo vardas didis Izraelyje.
2. Saleme yra Jo palapinė, Jo buveinė Sione.
3. Jis sulaužė ten lanko strėles, skydus, kardus ir karo ginklus.
4. Šlovingesnis ir puikesnis Tu esi už grobio kalnus!
5. Stipruoliai buvo apiplėšti, užmigo mirties miegu, galiūnai rankas nuleido.
6. Jokūbo Dieve, kai Tu pagrūmojai, raiteliai ir žirgai sustingo.
7. Tavęs reikia bijoti, nes kas Tau gali pasipriešinti, kai imi rūstauti?
8. Iš dangaus Tu sprendimą paskelbei; nusigandusi žemė nutilo,
9. kai Dievas kėlėsi teisti ir išgelbėti žemės romiųjų.
10. Net žmonių rūstybė girs Tave, nuo Tavo rūstybės išlikusieji iškilmes ruoš Tavo garbei.
11. Darykite įžadus ir vykdykite juos Viešpačiui, savo Dievui! Visi šalia Jo esantieji neškite dovanų Tam, kurio reikia bijoti,
12. kuris nutildo kunigaikščių dvasią, kuris baisus žemės karaliams.

  Psalms (76/150)