Psalms (75/150)  

1. Dėkojame Tau, Dieve, dėkojame! Kurie šaukiasi Tavo vardo, pasakoja nuostabius Tavo darbus.
2. Kai ateis mano skirtas laikas, teisiu teisingai.
3. Nors žemė drebėtų ir visi gyventojai joje, Aš laikau jos stulpus.
4. Aš sakau kvailiams: "Nekvailiokite!" ir nedorėliams: "Nesididžiuokite!
5. Nekelkite savo rago į aukštybes, nekalbėkite įžūliai prieš Dievą".
6. Išaukštinimas neateina nei iš rytų, nei iš vakarų, nei iš pietų.
7. Dievas yra teisėjas: vieną Jis pažemina, o kitą išaukština.
8. Viešpats laiko rankoje taurę, pilną putojančio vyno su karčiom priemaišom. Iš jos turės gerti visi žemės piktadariai ir net mieles išsiurbti!
9. Bet aš skelbsiu per amžius, giedosiu gyrių Jokūbo Dievui!
10. Jis sunaikins nedorėlių puikybę ir aukštai iškels teisiųjų ragus.

  Psalms (75/150)