Psalms (65/150)  

1. Sione, o Dieve, Tau priklauso gyrius ir Tau bus įvykdyti įžadai.
2. Tu, kuris išklausai maldas, pas Tave ateis kiekvienas kūnas.
3. Nusikaltimai yra stipresni už mane, Tu apvalai mus nuo mūsų kalčių.
4. Palaimintas žmogus, kurį Tu išrenki ir priimi, kad jis gyventų Tavo kiemuose. Mes sotinsimės gėrybėmis Tavo namų, Tavo šventos šventyklos.
5. Tu nuostabiais ženklais atsakai mums, mūsų išgelbėjimo Dieve, pasitikėjime visų žemės pakraščių ir tolimiausių pajūrių!
6. Tu padėjai kalnus savo jėga, apsisiautęs galybe,
7. Tu nutildai jūrų ūžimą, jų bangų šniokštimą ir tautų triukšmą.
8. Žemės pakraščių gyventojai bijosi Tavo ženklų, rytus ir vakarus pripildai džiaugsmo.
9. Tu aplankai žemę ir palaistai ją, padarai ją labai derlingą. Dievo upė yra pilna vandens. Tu leidi užderėti javams; taip Tu viską paruoši.
10. Tu palaistai jos vagas, sulygini grumstus, lietumi suminkštini ją, palaimini želmenis.
11. Tu apvainikuoji metus derliumi, Tavo takai pilni riebalų.
12. Žaliuoja tyrų ganyklos, džiūgauja pasipuošusios kalvos.
13. Pievos pilnos avių, slėniuose vešliai auga javai. Jie linksmai šūkauja ir gieda.

  Psalms (65/150)