Psalms (64/150)  

1. Dieve, išgirsk mano balsą, kai meldžiuosi! Nuo priešų baimės saugok mano gyvybę.
2. Paslėpk mane nuo piktadarių sąmokslo, nuo nedorėlių sukilimo.
3. Jie galanda savo liežuvį kaip kardą, taiko užnuodytą žodį kaip strėlę,
4. kad iš pasalų galėtų šauti į nekaltąjį. Jie šauna netikėtai ir nebijo.
5. Jie drąsina save, darydami pikta, slaptai spendžia pinkles, mąstydami: "Kas tai matys?"
6. Jie sumano nedorybes, viską gerai apmąstydami, jų vidus ir širdis­paslaptinga gilybė.
7. Bet Dievas šaus į juos strėle, staiga juos sužeis.
8. Juos pražudys jų pačių liežuvis. Visi, kurie matys juos, šalinsis nuo jų.
9. Tada visi išsigąs ir skelbs, ką Dievas padarė, nes supras, kad tai Jo darbas.
10. Teisusis Viešpačiu džiaugsis ir pasitikės Juo, džiūgaus visi tiesiaširdžiai.

  Psalms (64/150)