Psalms (63/150)  

1. Dieve, Tu esi mano Dievas! Nuo ankstaus ryto Tavęs ieškau, Tavęs trokšta mano siela, kūnas ilgisi Tavęs kaip sausa ir nualinta žemė be vandens.
2. Šventykloje ieškojau Tavęs, pamačiau Tavo galybę ir šlovę.
3. Tavo malonė yra geresnė už gyvenimą, todėl mano lūpos girs Tave.
4. Šlovinsiu Tave, kol gyvensiu, Tavo vardą minėdamas, kelsiu į Tave rankas.
5. Mano siela bus pasotinta kaip kaulų smegenimis ir riebalais, lūpos džiaugsmingai girs Tave,
6. kai prisiminsiu Tave savo lovoje, mąstysiu apie Tave budėdamas naktį.
7. Tu buvai man pagalba, todėl aš džiūgausiu Tavo sparnų pavėsyje.
8. Mano siela įsikibo į Tave; Tavo dešinė palaiko mane.
9. Kurie siekia atimti man gyvybę, nueis į žemės gelmes.
10. Jie kris nuo kardo ir taps grobiu šakalams.
11. O karalius džiaugsis Dievu. Girsis kiekvienas, kuris prisiekia Juo, bet melagių burna bus užkimšta.

  Psalms (63/150)