Psalms (61/150)  

1. Dieve, išgirsk mano šauksmą, išklausyk mano maldą!
2. Mano širdžiai alpstant, nuo žemės krašto šaukiuos Tavęs. Užkelk mane ant aukštos uolos.
3. Tu esi man prieglauda, stiprus bokštas gintis nuo priešo.
4. Norėčiau gyventi Tavo palapinėje amžinai, pasitikėti Tavo sparnų priedanga.
5. Dieve, Tu girdėjai mano įžadus, davei paveldėjimą su tais, kurie bijo Tavo vardo.
6. Prailgink karaliaus gyvenimą, jo metai tegul tęsiasi per kartų kartas.
7. Tepasilieka jis per amžius Dievo akivaizdoje, Jo gailestingumas ir tiesa tesaugo jį!
8. Giedosiu gyrių Tavo vardui visados, kasdien vykdysiu savo įžadus.

  Psalms (61/150)