Psalms (6/150)  

1. Užsirūstinęs, Viešpatie, nebark manęs, nebausk įširdęs.
2. Viešpatie, pasigailėk manęs, nes esu silpnas; Viešpatie, išgydyk mane, nes sukrėsti mano kaulai.
3. Ir mano siela sukrėsta. Ar ilgai, Viešpatie?
4. Viešpatie, gręžkis, išlaisvink mano sielą, gelbėk mane dėl savo gailestingumo.
5. Kas gi prisimins Tave mirtyje? Kas dėkos Tau kape?
6. Nuo aimanų suvargau, kasnakt aptvindau savo lovą, laistau ašaromis savo guolį.
7. Aptemo nuo vargo mano akys, paseno dėl visų mano priešų.
8. Piktadariai, atsitraukite nuo manęs, nes Viešpats išgirdo mano verksmo balsą!
9. Viešpats išgirdo mano maldavimą, Viešpats priims manąją maldą.
10. Tegul visi mano priešai susigėsta ir išsigąsta, tegu jie atsitraukia ir susigėsta staiga.

  Psalms (6/150)