Psalms (59/150)  

1. Dieve, išgelbėk mane iš priešų, apgink nuo sukylančių prieš mane!
2. Išlaisvink mane iš piktadarių ir išgelbėk nuo kraugerių!
3. Štai jie tyko mano gyvybės; galiūnai susirinkę prieš mane ne dėl mano nusikaltimo ar nuodėmės, o Viešpatie!
4. Nors nekaltas esu, jie atbėga ir ginkluojasi prieš mane. Pabusk man padėti ir pamatyk!
5. Viešpatie, kareivijų Dieve, Izraelio Dieve, pabusk aplankyti visas pagonių tautas, nesigailėk nedorų piktadarių.
6. Jie sugrįžta vakare, loja kaip šunys ir laksto po miestą.
7. Jie pliauškia savo burna, kardai jų lūpose; jie sako: "Juk niekas negirdi!"
8. Viešpatie, Tu juokies iš jų, tyčiojies iš pagonių.
9. Mano stiprybe, lauksiu Tavęs, nes Dievas yra mano tvirtovė.
10. Gailestingas mano Dievas pasitiks mane. Dievas leis man pasijuokti iš priešų.
11. Nenužudyk jų, kad tauta nepamirštų! Išsklaidyk juos savo galia ir parblokšk, Viešpatie, mano skyde.
12. Jų burnos nusikaltimas ir lūpų žodžiai tesugauna juos jų išdidume. Jų keiksmai ir melai
13. teiššaukia rūstybę ir juos visai tesunaikina, kad visi žinotų, jog Jokūbo Dievas viešpatauja iki žemės pakraščių.
14. Tesugrįžta jie vakare, tegu loja kaip šunys ir laksto po miestą.
15. Teklaidžioja, ieškodami maisto, ir testaugia, jo neradę.
16. Aš giedosiu apie Tavo stiprybę, garsiai giedosiu rytmetį apie Tavo gailestingumą. Tu buvai man tvirtovė ir priebėga vargų metu.
17. Mano stiprybe, Tau giedosiu, nes Dievas yra mano tvirtovė, mano gailestingasis Dievas.

  Psalms (59/150)