Psalms (58/150)  

1. Jūs, teisėjai, ar sprendžiate teisingai? Ar teisingai teisiate žmones?
2. Ne, jūs darote nedorybes širdyje, jūsų rankos smurtą sėja.
3. Nedorėliai klysta nuo pat kūdikystės, nuo pat gimimo jie klaidžioja ir meluoja.
4. Jų nuodai panašūs į gyvatės nuodus, kaip angies, kuri užsikemša ausis,
5. kad negirdėtų labiausiai įgudusio kerėtojo balso.
6. Dieve, sutrupink jiems dantis burnoje, Viešpatie, išdaužyk iltis jauniems liūtams!
7. Tepradingsta jie kaip tekantis vanduo, tesulūžta jų strėlės, jiems betaikant.
8. Teištyžta jie kaip sraigė, kaip nelaiku gimęs kūdikis tenemato saulės!
9. Tenuneša juos audra greičiau, negu puodas pajus degančių erškėčių karštį.
10. Teisusis džiaugsis, matydamas atpildą, nedorėlio krauju plausis sau kojas.
11. Tada žmonės sakys: "Tikrai, atpildą gauna teisusis! Tikrai yra Dievas, teisėjas žemėje!"

  Psalms (58/150)