Psalms (57/150)  

1. Pasigailėk manęs, Dieve, pasigailėk. Mano siela pasitiki Tavimi. Tavo sparnų pavėsyje slepiuos, kol praeis nelaimė.
2. Šauksiuosi aukščiausiojo Dievo, kuris man gera daro.
3. Jis pasiųs iš dangaus ir išgelbės mane, Jis paniekins mano prispaudėjus, Dievas pasiųs savo gailestingumą ir tiesą!
4. Turiu gyventi tarp liūtų, tarp žmonių, kvėpuojančių ugnimi. Jų dantys yra ietys ir strėlės, jų liežuviai­aštrūs kardai.
5. Dieve, būk išaukštintas virš dangų! Tavo šlovė teišplinta visoje žemėje!
6. Jie spendė pinkles mano kojoms, mano siela sugniužo. Jie kasė man duobę, tačiau patys įpuolė į ją.
7. Dieve, mano širdis tvirta. Taip, mano širdis tvirta. Aš giedosiu ir girsiu.
8. Pabusk, mano šlove! Pabuskite, arfa ir psalteri! Aš atsikelsiu anksti.
9. Viešpatie, girsiu Tave tautose, giedosiu Tau pagonių būry.
10. Tavo gailestingumas siekia dangų, ir Tavo tiesa­debesis.
11. Dieve, būk išaukštintas virš dangų! Teišplinta Tavo šlovė visoje žemėje!

  Psalms (57/150)