Psalms (56/150)  

1. Dieve, būk man gailestingas, nes žmogus nori praryti mane, priešai nuolatos puola.
2. Visą laiką mano priešai puola mane, daug tų, kurie kovoja prieš mane, o Aukščiausiasis!
3. Kai baimė apima, Tavimi pasitikiu.
4. Dievu pasitikiu, kurio žodį giriu. Nebijosiu, ką gali padaryti man žmogus?
5. Kiekvieną dieną jie iškraipo mano žodžius, visos jų mintys­daryti man pikta.
6. Jie susirenka, tyko, seka mano pėdomis, kėsinasi į mano gyvybę.
7. Atlygink jiems už nedorybę! Dieve, užsirūstinęs parblokšk juos!
8. Tu mano vargo dienas skaičiuoji, renki mano ašaras į odinę. Argi jų nėra Tavo knygoje?
9. Mano priešai pasitrauks, kai šauksiuos Tavęs. Žinau, kad Dievas už mane.
10. Dievu, kurio žodį giriu, Viešpačiu, kurio žodį giriu,
11. aš pasitikiu. Nebijosiu, ką gali padaryti man žmogus?
12. Dieve, Tau duotus įžadus ištesėsiu, aukosiu gyriaus aukas.
13. Tu išgelbėjai mane iš mirties, mano kojas nuo suklupimo, kad vaikščiočiau prieš Dievą ir turėčiau gyvenimo šviesą.

  Psalms (56/150)