Psalms (54/150)  

1. Dieve, savo vardu išgelbėk mane ir savo galybe teisk mane.
2. Dieve, išgirsk mano maldą, išklausyk mano burnos žodžius!
3. Svetimieji sukilo prieš mane, prispaudėjai ieško mano sielos; jie nepaiso Dievo.
4. Bet Dievas yra mano padėjėjas, Viešpats palaiko mano sielą.
5. Atlygink piktu mano priešams, savo tiesoje sunaikink juos!
6. Tada laisvai aukas Tau aukosiu, girsiu Tavo vardą, nes Jis geras.
7. Tu iš visų bėdų išgelbėjai mane, ir mano akys matė sugėdintus priešus.

  Psalms (54/150)