Psalms (52/150)  

1. Ko giries nedorybe, galiūne? Dievo gerumas pasilieka nuolat.
2. Tavo liežuvis planuoja pražūtį kaip aštrus peilis, tu klastadary!
3. Tu mėgsti pikta labiau kaip gera, tau mieliau meluoti negu teisybę kalbėti.
4. Tu mėgsti pražūtingas kalbas, klastingas liežuvi!
5. Todėl sunaikins tave Dievas amžiams; parblokš ir išmes iš palapinės, su šaknimis išraus iš gyvųjų žemės.
6. Teisieji tai matys ir bijosis, jie juoksis iš jo:
7. "Štai žmogus, kuris Dievo nepadarė savo stiprybe, bet, pasitikėdamas turtais, įsidrąsino daryti nedorybes".
8. Aš esu kaip žaliuojąs alyvmedis Dievo namuose, pasitikiu Dievo gailestingumu per amžių amžius.
9. Tave girsiu per amžius, nes Tu tai padarei; skelbsiu Tavo brangų vardą šventiesiems.

  Psalms (52/150)