Psalms (51/150)  

1. Dieve, pasigailėk manęs dėl savo malonės, dėl savo beribio gerumo panaikink mano kaltes.
2. Visai nuplauk mano kaltę ir apvalyk mano nuodėmes.
3. Išpažįstu savo nusikaltimą, mano nuodėmė visada yra su manimi.
4. Tau vienam nusidėjau ir padariau pikta Tavo akyse. Tu teisingai teisi ir teisingą sprendimą darai.
5. Štai aš gimiau nuodėmingas, ir nuodėmėje mane pradėjo mano motina.
6. Tu mėgsti tiesą širdyje ir slaptoje mokai mane išminties.
7. Apšlakstyk mane yzopu, kad būčiau švarus. Nuplauk mane, kad būčiau baltesnis už sniegą.
8. Leisk man patirti džiaugsmą ir linksmybę. Tedžiūgauja mano sužeisti kaulai.
9. Nugręžk savo veidą nuo mano nuodėmių ir visas mano kaltes išdildyk.
10. Dieve, tyrą širdį sutverk manyje ir teisingą dvasią atnaujink.
11. Neatstumk manęs nuo savo veido ir savo šventos dvasios neatimk nuo manęs.
12. Grąžink man išgelbėjimo džiaugsmą ir laisvės dvasia sustiprink mane.
13. Tada mokysiu nusidėjėlius Tavo kelių, kad nusikaltėliai grįžtų pas Tave.
14. Dieve, išlaisvink mane nuo kraujo kaltės, nes Tu mano išgelbėjimo Dievas, ir mano liežuvis šlovins Tavo teisumą.
15. Viešpatie, atverk mano lūpas, ir mano burna skelbs Tavąją šlovę.
16. Tu nenori aukos, jei aukočiau deginamąją auką, Tau nepatiktų.
17. Auka Dievui yra sudužusi dvasia; sudužusios ir nusižeminusios širdies Tu, Dieve, nepaniekinsi.
18. Būk palankus ir daryk gera Sionui, statyk Jeruzalės sienas.
19. Tada Tu gėrėsies teisumo aukomis, aukosime veršius ant Tavo aukuro.

  Psalms (51/150)