Psalms (48/150)  

1. Didis yra Viešpats ir labai girtinas mūsų Dievo mieste, savo šventajame kalne.
2. Gražiai iškilęs, visos žemės džiaugsmas yra Siono kalnas šiaurės pusėje, didžiojo Karaliaus miestas.
3. Dievas yra jo rūmų apsauga.
4. Antai karaliai susirinkę praėjo kartu.
5. Pamatę apstulbo, sumišo ir skubiai pabėgo.
6. Baimė apėmė juos ten ir skausmai kaip gimdyvę.
7. Rytų vėju Tu sudaužei Taršišo laivus.
8. Ką buvome girdėję, tai ir matėme kareivijų Viešpaties, mūsų Dievo, mieste. Dievas išlaiko jį per amžius.
9. Dieve, būdami Tavo šventykloje, prisiminėme Tavo malonę.
10. Dieve, kaip Tavo vardas, taip ir Tavo šlovė pasiekia žemės pakraščius. Tavoji dešinė pilna teisumo.
11. Tesidžiaugia Siono kalnas! Tedžiūgauja Judo dukterys dėl Tavo sprendimų.
12. Apeikite aplinkui Sioną, apžiūrėkite jį, suskaičiuokite jo bokštus.
13. Įsidėmėkite jį supantį pylimą, išvaikščiokite jo rūmus, kad galėtumėte papasakoti būsimosioms kartoms.
14. Nes šis Dievas yra mūsų Dievas per amžius, Jis ves mus iki mirties.

  Psalms (48/150)