Psalms (47/150)  

1. Plokite rankomis visos tautos! Šaukite Dievui džiugesio balsu!
2. Aukščiausiasis Viešpats yra baisus, didis Karalius visos žemės.
3. Jis pajungė mums pagonis, padėjo po mūsų kojomis tautas.
4. Jis parinko mums paveldėti žemę­garbę Jo mylimojo Jokūbo.
5. Dievas užžengė su šauksmu, Viešpats, gaudžiant trimitams.
6. Giedokite gyrių mūsų Dievui, giedokite! Giedokite gyrių mūsų Karaliui, giedokite!
7. Dievas yra visos žemės Karalius! Giedokite Jam gyrių suprasdami.
8. Dievas karaliauja pagonims, Dievas sėdi savo šventajame soste.
9. Tautos kunigaikščiai susirinko su Abraomo Dievo tauta. Dievui priklauso visi žemės skydai, Jis yra labai išaukštintas.

  Psalms (47/150)