Psalms (46/150)  

1. Dievas mums yra prieglauda ir stiprybė, užtikrinta pagalba bėdoje.
2. Todėl nebijosime, nors žemė drebėtų, kalnai griūtų į jūros gelmę.
3. Teūžia, teputoja jų vandenys, tedreba kalnai, joms šėlstant.
4. Upės srovės linksmina Dievo miestą, šventą Aukščiausiojo buveinę.
5. Dievas yra jo viduje, jam nėra ko bijoti; rytui auštant ateis Dievas jam padėti.
6. Siautė pagonys, maištavo karalystės; Jis prabilo, ir sustingo žemė.
7. Kareivijų Viešpats yra su mumis, tvirtovė mums yra Jokūbo Dievas.
8. Ateikite, pažvelkite į Viešpaties darbus, kokių baisių dalykų Jis padarė žemėje!
9. Jis sustabdo karus ligi pat žemės krašto, sulaužo lankus ir sutrupina ietis, sudegina ugnimi karo vežimus.
10. "Liaukitės ir žinokite, jog Aš esu Dievas! Aš būsiu išaukštintas tarp pagonių, išaukštintas žemėje!"
11. Kareivijų Viešpats yra su mumis, tvirtovė mums yra Jokūbo Dievas.

  Psalms (46/150)