Psalms (41/150)  

1. Palaimintas, kuris kreipia dėmesį į vargšą. Nelaimėje išgelbės jį Viešpats.
2. Viešpats saugos ir išlaikys jį gyvą; jis bus palaimintas žemėje. Tu neatiduosi jo priešų valiai.
3. Viešpats sustiprins jį ligos patale; Tu pagydysi jį nuo visų ligų.
4. Sakiau: "Viešpatie, būk man gailestingas! Išgydyk mano sielą, nes Tau nusidėjau!"
5. Mano priešai kalba prieš mane pikta: "Kai jis mirs, ir jo vardas išnyks".
6. Jei kas ateina manęs aplankyti, tuščius žodžius kalba, išėjęs laukan apkalba.
7. Visi, kurie nekenčia manęs, šnibždasi prieš mane, planuoja man pakenkti:
8. "Pikčiausia liga jam prikibo, jis atsigulė ir nebeatsikels".
9. Net ir artimas draugas, kuriuo pasitikėjau, kuris valgė mano duoną, taikosi man įspirti.
10. Viešpatie, būk man gailestingas, pakelk mane, kad jiems atlyginčiau!
11. Iš to žinosiu, jog esi man palankus, jei mano priešas nedžiūgaus prieš mane.
12. O mane Tu palaikai mano nekaltume ir amžiams pastatai savo akivaizdoje.
13. Palaimintas tebūna Viešpats, Izraelio Dievas, per amžių amžius! Amen! Amen!

  Psalms (41/150)