Psalms (38/150)  

1. Viešpatie, nebausk manęs rūstaudamas ir neplak savo įniršyje.
2. Tavo strėlės įsmigo į mane ir Tavo ranka slegia mane.
3. Nebėra nieko sveiko mano kūne dėl Tavo rūstybės ir poilsio mano kauluose dėl mano nuodėmės.
4. Mano kaltės iškilo virš mano galvos; lyg sunki našta jos pasidarė man per sunkios.
5. Dvokia ir pūliuoja mano žaizdos dėl mano kvailybės.
6. Esu varge, visai sulinkęs, vaikštau nusiminęs visą dieną.
7. Mano strėnos dega, nieko sveiko nebėra mano kūne.
8. Nusilpęs, labai sudaužytas vaitoju dėl savo širdies nerimo.
9. Viešpatie, Tu žinai visus mano troškimus ir mano dūsavimas nėra paslėptas nuo Tavęs.
10. Mano širdis smarkiai plaka, netekau jėgų, mano akių šviesa nyksta.
11. Mano draugai ir bičiuliai laikosi atstu nuo mano skausmų; mano artimieji stovi iš tolo.
12. Kurie kėsinasi į mano gyvybę, paspendė žabangus; kurie siekia man pakenkti, grasina man sunaikinimu, visą dieną rengia klastas.
13. Esu lyg kurčias­negirdžiu, lyg nebylys­neatveriu burnos.
14. Tapau lyg žmogus, kuris nieko negirdi, kurio burnoje nėra atsakymo.
15. Viešpatie, Tavimi viliuosi. Tu išgirsi, Viešpatie, mano Dieve!
16. Sakau: "Tenesidžiaugia ir tenesididžiuoja jie prieš mane, kai mano koja paslysta!"
17. Esu pasiruošęs kristi, mano kentėjimai nesiliauja.
18. Išpažinsiu savo kaltę, gailėsiuosi dėl savo nuodėmės.
19. Mano priešai gyvena ir yra galingi, ir daug tų, kurie nekenčia manęs neteisingai.
20. Kurie atlygina piktu už gera, yra mano priešai, nes seku gera.
21. Viešpatie, nepalik manęs! Mano Dieve, nebūk toli nuo manęs!
22. Skubėk padėti man, Viešpatie, mano gelbėtojau!

  Psalms (38/150)