Psalms (37/150)  

1. Nesijaudink dėl piktadarių, nepavydėk nedorėliams.
2. Jie greitai bus nupjauti tartum žolė, suvys kaip žaliuojanti žolė.
3. Pasitikėk Viešpačiu ir daryk gera, tada gyvensi žemėje ir būsi pamaitintas!
4. Gėrėkis Viešpačiu, ir Jis suteiks tau, ko geidžia tavo širdis.
5. Pavesk Viešpačiui savo kelią, pasitikėk Juo, ir Jis veiks.
6. Jis padarys tavo teisumą kaip šviesą ir tavo teisybę kaip vidudienį!
7. Ilsėkis Viešpatyje ir kantriai lauk Jo! Nesijaudink dėl to, kad sekasi žmogui, kuris daro pikta.
8. Liaukis nirtęs ir palik rūstybę. Nesijaudink, kad nedarytumei pikta.
9. Piktadariai bus sunaikinti, bet tie, kurie laukia Viešpaties, paveldės žemę.
10. Nes dar trumpa valandėlė, ir nebeliks nedorėlio; kai žvalgysies, kur jis buvo, jo nebebus.
11. Bet romieji paveldės žemę ir gėrėsis taikos apstumu.
12. Nedorėlis rengia teisiajam pikta ir griežia prieš jį dantimis.
13. Viešpats juokiasi iš jo, nes mato jo galą.
14. Nedorėliai išsitraukia kardą, įtempia lanką, kad partrenktų beturtį ir vargšą, nužudytų tuos, kurie elgiasi dorai.
15. Jų kardas įsmigs į jų pačių širdį ir jų lankai suluš.
16. Teisiojo truputis yra geriau už daugelio nedorėlių turtus,
17. nes nedorėlių rankos bus sulaužytos, o teisiuosius palaiko Viešpats.
18. Viešpats žino teisiųjų dienas, jų paveldėjimas liks amžiams.
19. Jie nebus sugėdinti nelaimių metu, bado dienomis jie bus pasotinti.
20. O nedorėliai pražus ir Viešpaties priešai sutirps kaip avinėlių taukai; jie dings kaip dūmai.
21. Nedorėliai skolinasi ir negrąžina, o teisusis yra gailestingas ir duoda.
22. Jo palaimintieji valdys žemę, o Jo prakeiktieji bus sunaikinti.
23. Viešpats nukreipia žmogaus žingsnius ir Jam patinka jo keliai.
24. Jei jis klumpa­neparkrinta, nes Viešpats laiko jo ranką.
25. Buvau jaunas ir pasenau, tačiau nemačiau, kad teisusis būtų užmirštas ir jo vaikai elgetautų.
26. Visada jis pasigaili ir skolina, jo vaikai yra palaiminti.
27. Traukis nuo pikto ir daryk gera, tai išliksi per amžius.
28. Viešpats mėgsta teisybę ir nepalieka savo šventųjų, bet saugo juos per amžius. O nedorėlių vaikai pražus.
29. Teisieji paveldės žemę ir gyvens joje amžinai.
30. Teisiojo burna kalba išmintingai, ir jo liežuvis­kas teisinga,
31. Dievo įstatymas yra jo širdyje; jo žingsniai nesvyruoja.
32. Nedorėlis tykoja teisiojo ir siekia jį nužudyti.
33. Viešpats jo nepaliks ano rankoje ir nepasmerks jo teisme.
34. Lauk Viešpaties ir laikykis Jo kelio. Jis išaukštins tave, kad paveldėtum žemę. Tu matysi, kaip nedorėliai žlugs.
35. Mačiau nedorėlį džiūgaujantį ir išsiplėtusį kaip šakotą kedrą.
36. Pro šalį ėjau, ir jo nebuvo, ieškojau jo, bet neradau.
37. Žiūrėk į tobuląjį ir stebėk teisųjį, nes tokių galas­ramybė.
38. Nusikaltėliai bus sunaikinti, nedorėlių galas­pražūtis.
39. Teisiųjų išgelbėjimas ateina nuo Viešpaties; Jis yra jų stiprybė nelaimių metu.
40. Viešpats padės jiems ir išlaisvins juos. Jis išlaisvins juos iš bedievių ir išgelbės, nes jie pasitikėjo Juo.

  Psalms (37/150)