Psalms (34/150)  

1. Šlovinsiu Viešpatį visada; nuolat girsiu Jį savo lūpomis.
2. Viešpačiu didžiuosis mano siela; nuolankieji išgirs tai ir džiaugsis.
3. Aukštinkime Viešpatį ir iškelkime kartu Jo vardą.
4. Ieškojau Viešpaties, Jis išklausė mane ir išgelbėjo mane iš visų mano baimių.
5. Jie žvelgė į Jį ir pralinksmėjo, jų veidai nebuvo sugėdinti.
6. Šis vargšas šaukėsi, ir Viešpats išgirdo, ir išgelbėjo jį iš visų jo bėdų.
7. Viešpaties angelas stovyklauja aplink tuos, kurie Jo bijo, ir išgelbsti juos.
8. Ragaukite ir matykite, kad geras yra Viešpats! Palaimintas žmogus, kuris Juo pasitiki.
9. Bijokite Viešpaties, Jo šventieji, nes nieko nestokoja tie, kurie Jo bijo.
10. Jauni liūtai pritrūksta ir badauja, bet tie, kurie ieško Viešpaties, nestokoja jokio gero.
11. Ateikite, vaikai, ir klausykite manęs: pamokysiu jus Viešpaties baimės.
12. Koks yra žmogus, kuris mėgsta gyventi ir geidžia gerų dienų patirti?
13. Sulaikyk savo liežuvį nuo pikto ir savo lūpas nuo klastingų kalbų.
14. Šalinkis pikto ir daryk gera. Ieškok ir siek taikos.
15. Viešpaties akys žvelgia į teisiuosius ir Jo ausys girdi jų šauksmą.
16. Viešpaties veidas prieš darančius pikta, kad išdildytų jų atsiminimą žemėje.
17. Teisieji šaukiasi Viešpaties, Jis išgirsta ir išgelbsti iš visų jų vargų.
18. Viešpats arti tų, kurių širdys sudužusios, išgelbsti tuos, kurių dvasia nusižeminusi.
19. Daug bėdų patiria teisusis, bet iš visų jį išgelbsti Viešpats.
20. Jis sergsti visus jo kaulus, kad nė vienas iš jų nesulūžtų.
21. Nedorėlį nužudys piktybė, kurie nekenčia teisiojo, pražus.
22. Viešpats išperka savo tarnų sielą, nepražus nė vienas, kuris Juo pasitiki.

  Psalms (34/150)