Psalms (33/150)  

1. Džiūgaukite, teisieji, Viešpatyje, doriesiems tinka gyriaus giesmė.
2. Girkite Viešpatį arfomis, giedokite Jam, pritardami dešimčiastygiu psalteriu!
3. Giedokite Jam naują giesmę, grokite meistriškai su džiaugsmo šūksniais.
4. Teisingas yra Viešpaties žodis ir visi Jo darbai atlikti tiesoje.
5. Jis mėgsta teisumą ir teisingumą. Viešpaties gerumo yra pilna žemė.
6. Viešpaties žodžiu sukurti dangūs, Jo burnos kvapu­visa jų kareivija.
7. Tartum į indą Jis jūrų vandenis surinko, į sandėlius uždarė gelmes.
8. Tegul bijo Viešpaties visa žemė, tegul garbina Jį visi pasaulio gyventojai!
9. Jis tarė­ir įvyko; Jis įsakė­ir atsirado.
10. Viešpats paverčia niekais pagonių sumanymą, suardo tautų planus.
11. Viešpaties sumanymas lieka per amžius, Jo širdies mintys per kartų kartas.
12. Palaiminta tauta, kurios Dievas yra Viešpats, tauta, kurią Jis išsirinko savo nuosavybe!
13. Iš dangaus žvelgia Viešpats ir stebi visą žmoniją.
14. Iš savo gyvenamos vietos Jis žiūri į visus žemės gyventojus.
15. Jis kiekvieno širdį sutvėrė ir stebi visus jų darbus.
16. Ne kariuomenės gausumas karalių išgelbsti, karžygys neišsilaisvina didele jėga.
17. Žirgas nepadės ir neišgelbės savo stiprumu.
18. Štai Viešpaties akis stebi tuos, kurie Jo bijo, kurie laukia Jo gailestingumo,
19. kad išgelbėtų nuo mirties jų sielą ir bado metu išlaikytų gyvus.
20. Mūsų siela laukia Viešpaties­Jis mūsų pagalba ir skydas.
21. Juo džiaugsis mūsų širdis, nes Jo šventuoju vardu mes pasitikėjome.
22. Viešpatie, tebūna Tavo gailestingumas mums, nes mes viliamės Tavimi.

  Psalms (33/150)