Psalms (30/150)  

1. Aukštinu Tave, Viešpatie, nes Tu išlaisvinai mane ir neleidai mano priešams džiaugtis dėl manęs.
2. Viešpatie, mano Dieve, šaukiausi Tavęs, ir Tu išgydei mane.
3. Viešpatie, Tu išvedei iš mirusiųjų buveinės mano sielą, išlaikei mane gyvą, kad nenužengčiau į duobę.
4. Giedokite Viešpačiui, Jo šventieji, dėkokite prisiminę Jo šventumą.
5. Tik akimirksnį trunka Jo rūstybė, o visą gyvenimą lydi Jo palankumas. Vakare ateina verksmas, o rytą­džiūgavimas.
6. Būdamas saugus, sakiau: "Niekados nesvyruosiu!"
7. Viešpatie, savo palankumu suteikei man tvirtybę. Kai paslėpei savo veidą­nusigandau.
8. Tavęs, Viešpatie, šaukiaus, savo Viešpatį maldavau:
9. "Kokia Tau nauda iš mano kraujo, iš to, kad nužengsiu į duobę? Ar girs Tave dulkės, ar jos skelbs Tavo tiesą?
10. Išgirsk, Viešpatie, ir pasigailėk manęs; Viešpatie, būk man padėjėjas!"
11. Tu pavertei mano raudą džiaugsmu; atrišai mano ašutinę ir apjuosei linksmybe,
12. kad Tau giedotų mano siela ir netylėtų. Viešpatie, mano Dieve, visados Tau dėkosiu.

  Psalms (30/150)