Psalms (26/150)  

1. Viešpatie, pateisink mane, nes esu nekaltas; Viešpačiu pasitikėjau, todėl nesvyruosiu.
2. Viešpatie, išmėgink ir išbandyk mane, ištirk mano širdį ir inkstus.
3. Tavo malonė yra mano akyse, ir aš vaikščiojau Tavo tiesoje.
4. Nesėdžiu su klastingaisiais, nesilankau pas apsimetėlius.
5. Nekenčiu piktadarių draugystės ir nesėdžiu su nedorėliais.
6. Nekaltume plaunu savo rankas ir lankau Tavo aukurą, Viešpatie,
7. kad garsiai giedočiau padėkos giesmę ir skelbčiau Tavo nuostabius darbus.
8. Viešpatie, mėgstu Tavo namų buveinę, vietą, kur Tavo garbė gyvena.
9. Neatimk mano sielos su nusidėjėliais ir mano gyvenimo su kraujo trokštančiais.
10. Jų rankose nusikaltimas, jų dešinė pilna kyšių.
11. Tačiau aš elgiuosi nekaltai. Atpirk mane ir būk man gailestingas.
12. Mano koja stovi lygioje vietoje; aš susirinkimuose Viešpatį girsiu.

  Psalms (26/150)