Psalms (25/150)  

1. Viešpatie, į Tave keliu savo sielą.
2. Mano Dieve, pasitikiu Tavimi. Tenebūsiu sugėdintas, tenedžiūgaus dėl manęs mano priešas.
3. Te nė vienas, kuris laukia Tavęs, nebūna sugėdintas, tebūna sugėdinti tie, kurie nusikalsta be priežasties.
4. Viešpatie, parodyk man savąjį kelią, pamokyk mane savo takų.
5. Vesk mane savo tiesa ir mokyk, nes Tu esi mano išgelbėjimo Dievas, laukiu Tavęs visą dieną.
6. Viešpatie, atsimink gailestingumą ir malones, kurios yra nuo amžių.
7. Užmiršk mano jaunystės kaltes ir nedorybes. O Viešpatie, atmink mane dėl savo gerumo, pagal savo gailestingumą.
8. Geras ir teisus yra Viešpats, todėl nusidėjėliams kelią parodo.
9. Romiųjų mintis kreipia į tiesą, savo kelių moko nuolankiuosius.
10. Visi Viešpaties takai yra gailestingumas ir tiesa tiems, kurie laikosi Jo sandoros ir įsakymų.
11. Atleisk mano kaltę, Viešpatie, dėl savo vardo, nes ji yra didelė.
12. Žmogų, kuris bijo Viešpaties, Jis mokys pasirinkti kelią.
13. Jis pats gyvens laimingai, o jo vaikai paveldės kraštą.
14. Viešpaties paslaptis su tais, kurie Jo bijo, jiems Jis apreikš savo sandorą.
15. Visada mano akys į Viešpatį krypsta­Jis mano kojas išpainios iš pinklių.
16. Pažvelk į mane ir pasigailėk manęs, nes esu vienišas ir suvargęs.
17. Mano širdies vargų pagausėjo, išvesk mane iš bėdų.
18. Pažvelk į mano vargą bei skausmą ir atleisk visas mano nuodėmes.
19. Matai, kaip daug mano priešų, kaip baisiai manęs jie nekenčia.
20. Saugok mano sielą ir gelbėk mane, kad nebūčiau sugėdintas, nes pasitikiu Tavimi.
21. Nekaltumas ir teisumas tesaugo mane, nes aš laukiu Tavęs!
22. Dieve, išgelbėk Izraelį iš visų nelaimių!

  Psalms (25/150)