Psalms (24/150)  

1. Viešpaties yra žemė ir visa, kas joje yra, pasaulis ir kas jame gyvena.
2. Jis ant jūrų ją pastatė, ant srovių ją įtvirtino.
3. Kas kops į Viešpaties kalną? Kas atsistos Jo šventoje vietoje?
4. Tas, kas turi švarias rankas ir tyrą širdį, kuris nenukreipė savo sielos į tuštybes ir neteisingai neprisiekė.
5. Jis gaus palaiminimą iš Viešpaties ir teisumą iš savo gelbėtojo Dievo.
6. Tai karta, kuri ieško Jo, ieško Jokūbo Dievo veido.
7. Pakelkite galvas, vartai, pakilkite, senovinės durys, ir šlovės Karalius įeis!
8. Kas tas šlovės Karalius? Tai Viešpats, stiprus ir galingas. Tai Viešpats, galiūnas kovoje.
9. Pakelkite galvas, vartai, pakilkite, senovinės durys, ir šlovės Karalius įeis!
10. Kas tas šlovės Karalius? Kareivijų Viešpats­Jis yra šlovės Karalius.

  Psalms (24/150)