Psalms (21/150)  

1. Viešpatie, džiaugiasi karalius Tavo galybe, džiūgaute džiūgauja dėl Tavo pagalbos.
2. Suteikei jam, ko širdis geidė, neužgynei, ko prašė jo lūpos.
3. Pasitikai jį gausiais palaiminimais, ant galvos jam uždėjai aukso karūną.
4. Jis prašė Tavęs gyvenimo, ir Tu davei jam dienų ilgumą per amžių amžius.
5. Didelė jo šlovė dėl Tavo pagalbos: garbę ir didybę suteikei jam.
6. Tu padarei jį labiausiai palaimintą per amžius, savo veidu labai jį pradžiuginai.
7. Karalius pasitiki Viešpačiu, Aukščiausiojo gailestingumas neleis jam svyruoti.
8. Suras Tavoji ranka visus Tavo priešus, pasieks Tavo dešinė visus, kurie Tavęs nekenčia.
9. Užsirūstinęs padarysi juos kaip degančią krosnį; Viešpats sunaikins juos savo rūstybėje, praris juos ugnis.
10. Jų vaisių nušluosi nuo žemės, jų palikuonis išnaikinsi tarp žmonių.
11. Jie planavo pikta prieš Tave, sugalvojo klastą, kurios nesugebės įvykdyti.
12. Priversi juos bėgti, jiems tiesiai į veidą nukreipsi savo lanką.
13. Pakilk, Viešpatie, savo galybėje, mes šlovinsime ir girsime Tavo jėgą.

  Psalms (21/150)