Psalms (20/150)  

1. Teišklauso Viešpats tave suspaudimo dieną, tesaugo tave Jokūbo Dievo vardas.
2. Tegul iš savo šventyklos tau siunčia pagalbą, tepadeda tau iš Siono.
3. Visas tavo aukas teatsimena, tepriima tavo deginamąją auką.
4. Ko trokšta tavo širdis, tau tesuteikia, teišpildo kiekvieną tavo sumanymą.
5. Mes džiaugsimės tavo išgelbėjimu, vėliavas kelsime savo Dievo vardu. Visus tavo prašymus teįvykdo Viešpats!
6. Žinau, kad Viešpats gelbsti savo pateptąjį, iš savo šventojo dangaus jį išklausė ir parėmė savo dešinės galybe.
7. Vieni pasitiki savo žirgais, kiti­kovos vežimais, o mes prisiminsime Viešpaties, savo Dievo, vardą.
8. Anie suklupo ir krito, o mes pakilome ir stovime tiesūs.
9. Išgelbėk, Viešpatie, išgirsk, Karaliau, kai šaukiamės.

  Psalms (20/150)