Psalms (2/150)  

1. Kodėl pagonys siaučia ir tautos tuščias užmačias rezga?
2. Sukyla žemės karaliai, valdovai sąmokslus rengia prieš Viešpatį ir Jo pateptąjį.
3. Jie sako: "Sutraukykime jų pančius, nusimeskime jų virves".
4. Tas, kuris danguje sėdi, juoksis, Viešpats tyčiosis iš jų.
5. Tada Jis rūsčiai prabils ir išgąsdins juos savo įniršiu:
6. "Aš pastačiau savo karalių Sione, savo šventajame kalne".
7. Aš paskelbsiu nutarimą, kurį Viešpats man pasakė: "Tu­mano Sūnus, šiandien Tave pagimdžiau.
8. Prašyk, ir duosiu Tau paveldėti pagonis, pavesiu Tau visus žemės pakraščius,
9. geležine lazda juos tramdysi, kaip molio indus juos daužysi".
10. Taigi dabar, karaliai, būkite išmintingi, pasimokykite, žemės teisėjai.
11. Tarnaukite Viešpačiui su baime, džiaukitės drebėdami.
12. Bučiuokite Sūnų, kad Jis nerūstautų ir nežūtumėte kelyje, Jo rūstybei staiga užsidegus. Palaiminti visi, kurie Juo pasitiki.

  Psalms (2/150)