Psalms (16/150)  

1. Apsaugok mane, Dieve, nes Tavimi aš pasitikiu.
2. Tariau Viešpačiui: "Tu­mano Valdovas, be Tavęs man nebus gera".
3. Šventieji, krašto garbingieji man labai patinka.
4. Kurie svetimus dievus sekioja, turi kentėti daug skausmų. Aš kraujo aukų jiems neaukosiu, mano lūpos neištars jų vardo.
5. Viešpats yra mano paveldėjimo dalis ir mano taurė, Jo rankoje mano likimas.
6. Virvės man krito į patinkančias vietas, aš turiu gerą paveldėjimą.
7. Aš laiminsiu Viešpatį, kuris patarimą man teikia; mano širdis įspėja mane naktį.
8. Aš nuolatos statau Viešpatį prieš save, Jis mano dešinėje­aš nesvyruosiu.
9. Linksminasi mano širdis, džiaugiasi mano siela ir mano kūnas ilsėsis su viltimi.
10. Nes tu nepaliksi mano sielos mirusiųjų buveinėje ir neleisi savo šventajam supūti.
11. Tu parodysi man gyvenimo kelią, Tavo akivaizdoje yra džiaugsmo pilnatvė, Tavo dešinėje­malonumai per amžius.

  Psalms (16/150)