Psalms (149/150)  

1. Girkite Viešpatį! Viešpačiui giedokite naują giesmę ir gyrių šventųjų bendruomenėje.
2. Tesidžiaugia Izraelis savo Kūrėju. Siono vaikai tesilinksmina dėl savo Karaliaus.
3. Tegiria Jo vardą šokdami, tegieda gyrių Jam su būgnais ir arfomis.
4. Viešpats gėrisi savąja tauta; Jis romiuosius papuoš savo išgelbėjimu.
5. Džiaukitės Jo šlove, šventieji, giedokite Jam savo lovose.
6. Dievo aukštinimas jų burnoje, dviašmenis kalavijas jų rankose,
7. kad atkeršytų pagonims, nubaustų tautas,
8. jų karalius pančiais surištų ir jų didžiūnus sukaustytų geležimi,
9. kad įvykdytų jiems paruoštą sprendimą! Tokia garbė visiems Jo šventiesiems. Girkite Viešpatį!

  Psalms (149/150)