Psalms (147/150)  

1. Girkite Viešpatį! Gera giedoti gyrių mūsų Dievui, labai malonu girti Jį!
2. Viešpats atstato Jeruzalės miestą, Izraelio tremtinius surenka.
3. Jis gydo sudužusias širdis, žaizdas jų sutvarsto.
4. Jis žvaigždes suskaičiuoja, jas visas vardais vadina.
5. Didis ir galingas yra Viešpats, Jo išmintis begalinė.
6. Romiuosius pakelia Viešpats, o nedorėlius partrenkia ant žemės.
7. Padėkos giesmes Viešpačiui giedokite, skambinkite mūsų Viešpačiui arfa!
8. Jis debesimis uždengia dangų, žemei paruošia lietų, augina žolę kalnuose.
9. Jis teikia žvėrims maistą, jaunus varniukus pamaitina.
10. Ne žirgo stiprumu Jis gėrisi ir ne žmogaus kojos Jam patinka.
11. Viešpats gėrisi tais, kurie Jo bijo, kurie viliasi Jo gailestingumu.
12. Girk, Jeruzale, Viešpatį! Savo Dievą girk, Sione!
13. Jis sustiprino tavo vartų sklendes, tavo vaikus palaimino.
14. Tavo krašte Jis duoda taiką, geriausiais kviečiais tave pasotina.
15. Jis siunčia įsakymą žemei, labai sparčiai Jo žodis atskrieja.
16. Jis sniegą kaip vilną duoda, šerkšną lyg pelenus barsto.
17. Ledus kaip duonos trupinius beria, sustingsta vanduo nuo Jo šalčio.
18. Jam žodį pasiuntus, ledas sutirpsta; kai vėjus paleidžia, vandenys teka.
19. Jokūbui savo žodį Jis paskelbė, Izraeliui savo nuostatus ir sprendimus.
20. Kitoms tautoms Jis to nepadarė, nė viena nepažino Jo sprendimų. Girkite Viešpatį!

  Psalms (147/150)