Psalms (145/150)  

1. Aš aukštinsiu Tave, Dieve, mano Karaliau, aš laiminsiu Tavo vardą per amžius.
2. Kasdien laiminsiu Tave ir girsiu Tavo vardą per amžius.
3. Didis yra Viešpats ir didžiai girtinas, Jo didybė neištiriama.
4. Tavo nuostabius darbus ir galybę karta teskelbia kartai.
5. Aš kalbėsiu apie Tavo didingumo šlovingą spindesį ir Tavo stebuklingus darbus.
6. Apie Tavo veiksmų nuostabią galią jie kalbės, ir aš skelbsiu Tavo didybę.
7. Jie atsimins didelę Tavo malonę, giedos apie Tavo teisumą.
8. Viešpats yra maloningas, užjaučiantis, lėtas pykti ir didžiai gailestingas.
9. Viešpats yra geras ir gailestingas visiems savo kūriniams.
10. Viešpatie, Tavo visi kūriniai girs Tave ir Tavo šventieji laimins Tave!
11. Jie kalbės apie Tavo karalystės šlovę, garsins Tavo galybę,
12. kad žmonės suprastų Tavo galingus darbus ir Tavo karalystės šlovingą didingumą.
13. Tavo karalystė amžina ir Tavo valdžia lieka per amžius.
14. Klumpantį Viešpats palaiko, o parpuolusį pakelia.
15. Į Tave krypsta visų akys, savo metu visiems duodi maisto,
16. atveri savo ranką, sočiai maitini visa, kas gyva.
17. Teisus yra Viešpats visuose savo keliuose ir šventas visuose savo darbuose.
18. Arti yra Viešpats visiems, kurie Jo šaukiasi, visiems, kurie Jo šaukiasi tiesoje.
19. Jis išpildys norus Jo bijančių, jų šauksmą išgirs ir išgelbės juos.
20. Viešpats visus Jį mylinčius saugo, bet nedorėlius sunaikins.
21. Tešlovina mano burna Viešpatį! Visa, kas gyva, telaimina šventą Jo vardą dabar ir per amžius!

  Psalms (145/150)