Psalms (140/150)  

1. Viešpatie, nuo piktų žmonių mane išgelbėk, nuo smurtininkų apsaugok!
2. Nuo tų, kurie planuoja pikta širdyje, kurie dieną vaidus kelia.
3. Jų liežuvis yra aštrus kaip gyvatės, angių nuodai yra už jų lūpų.
4. Viešpatie, saugok mane nuo nedorėlių rankų, nuo smurtininkų apsaugok­nuo tų, kurie nori pakišti man koją.
5. Išdidieji pinkles man spendžia, tiesia tinklus, kilpas stato pakelėse.
6. Tariau Viešpačiui: "Tu esi mano Dievas, todėl išklausyk mano maldavimą".
7. Viešpatie Dieve, mano išgelbėjimo stiprybe, Tu pridengi kovoje mano galvą.
8. Dieve, neleisk nedorėliui laimėti, jo piktų kėslų netenkink!
9. Jie kelia galvas, aplinkui sustoję. Tegu jų piktybė juos pačius apdengia!
10. Tegul jiems ant galvų žarijomis lyja! Įmesk juos į ugnį, į duobę, kad nebepasikeltų.
11. Teneįsitvirtins žemėje šmeižikas, nelaimės tegainioja smurtininką ir teparbloškia jį.
12. Žinau, kad Viešpats gins prispaustojo bylą ir teises beturčio.
13. Tikrai, teisieji dėkos Tavo vardui ir dorieji gyvens Tavo akivaizdoje.

  Psalms (140/150)