Psalms (138/150)  

1. Visa širdimi Tau dėkoju, Dieve! Dievų akivaizdoje Tau giedosiu gyrių.
2. Parpuolęs prie Tavo šventyklos, šventą Tavo vardą girsiu už Tavo malonę ir ištikimybę, nes Tu išaukštinai savo žodį labiau negu visą savo vardą.
3. Dieną, kurią šaukiausi, išklausei, stiprybės suteikei mano sielai.
4. Tave girs, Viešpatie, visi žemės valdovai, išgirdę Tavo burnos žodžius.
5. Jie giedos apie Viešpaties kelius, nes didelė Viešpaties šlovė.
6. Nors Viešpats yra aukštybėse, Jis žvelgia į nusižeminusį, o išpuikėlį pažįsta iš tolo.
7. Nors aš būčiau vargų suspaustas, Tu atgaivinsi mane, Tu ištiesi savo ranką prieš mano priešų pyktį ir Tavo dešinė mane išgelbės.
8. Apgins mane Viešpats. Viešpatie, Tavo gailestingumas amžinas! Neapleisk, kas Tavo rankų sukurta.

  Psalms (138/150)