Psalms (135/150)  

1. Girkite Viešpatį! Girkite Viešpaties vardą! Girkite jūs, Viešpaties tarnai,
2. kurie stovite Jo namuose, mūsų Dievo namų kiemuose.
3. Girkite Jį, nes Viešpats geras; giedokite gyrių Jo vardui, nes Jis mielas.
4. Jokūbą išsirinko Viešpats, Izraelį, kad būtų Jo nuosavybė.
5. Aš žinau, kad didis yra Viešpats! Mūsų Viešpats yra aukščiau visų dievų.
6. Visa, ko panorėjo Viešpats, Jis padarė danguje, žemėje ir jūrų gelmėse.
7. Jis nuo žemės krašto atgena debesis, su žaibais siunčia lietų, paleidžia vėjus iš savo sandėlių.
8. Jis ištiko Egipte žmonių ir gyvulių pirmagimius,
9. siuntė ženklų ir stebuklų prieš faraoną ir jo tarnus.
10. Sunaikino daugybę pagonių tautų ir jų galingų karalių:
11. Sihoną, amoritų karalių, ir Ogą, Bašano karalių, ir visas karalystes Kanaane.
12. Atidavė jų žemę Izraeliui, savo tautai, paveldėti.
13. Viešpatie, Tavo vardas lieka per amžius. Atsiminimas apie Tave, Viešpatie, per kartų kartas.
14. Viešpats teis savo tautą ir pasigailės savo tarnų.
15. Pagonių stabai iš sidabro ir aukso, žmogaus rankomis padaryti.
16. Jie turi burnas, bet nekalba; turi akis, bet nemato;
17. turi ausis, tačiau negirdi; jų burna nealsuoja.
18. Į juos panašūs yra tie, kas juos padaro, ir visi, kurie jais pasitiki.
19. Izraelio namai, laiminkite Viešpatį! Aarono namai, laiminkite Viešpatį!
20. Levio namai, laiminkite Viešpatį! Visi, kurie Viešpaties bijote, laiminkite Viešpatį!
21. Palaimintas Viešpats iš Siono, kuris gyvena Jeruzalėje. Girkite Viešpatį!

  Psalms (135/150)