Psalms (134/150)  

1. Laiminkite Viešpatį, visi Viešpaties tarnai, kurie Jo namuose naktimis budite.
2. Tieskite savo rankas į Jo šventyklą ir laiminkite Viešpatį.
3. Tegul iš Siono tave laimina Dievas, kuris sutvėrė dangų ir žemę.

  Psalms (134/150)