Psalms (130/150)  

1. Iš gilybės šaukiuos Tavęs, Viešpatie!
2. Viešpatie, išgirsk mano balsą! Tegul Tavo ausys išgirsta mano maldavimus.
3. Viešpatie, jei Tu neatleisi kalčių, kas, Viešpatie, išsilaikys?
4. Bet Tu atleidi nuodėmes, kad Tavęs bijotų.
5. Tu esi mano viltis, Viešpatie, mano siela Tavo žodžiu viliasi.
6. Mano siela laukia Viešpaties labiau, kaip sargybiniai laukia ryto.
7. Tegu Izraelis viliasi Viešpačiu, nes Viešpats yra gailestingas ir Jo išvadavimas didis.
8. Jis išvaduos Izraelį iš visų jo nedorybių.

  Psalms (130/150)