Psalms (129/150)  

1. Jie vargino mane nuo pat jaunystės,­tesako Izraelis,­
2. jie vargino mane nuo pat jaunystės, tačiau nenugalėjo.
3. Artojai ant mano nugaros arė, išvarydami ilgas vagas.
4. Bet teisusis Viešpats nedorėlių pančius sutraukė.
5. Tesusigėsta ir pasitraukia visi, kurie nekenčia Siono.
6. Tebūna jie kaip stogo žolė, kuri, dar neužaugusi, nuvysta;
7. nesusirenka iš jos net sauja pjovėjui nei mažiausias pėdas rišėjui.
8. Praeiviai, eidami pro šalį, nesako jiems: "Tepalaimina tave Viešpats. Mes laiminame tave Viešpaties vardu".

  Psalms (129/150)