Psalms (126/150)  

1. Kai Siono belaisvius vedė Viešpats namo, buvome tarsi sapne.
2. Mūsų burnos buvo pilnos juoko, liežuviai­giedojimo. Pagonys kalbėjo: "Jiems Viešpats didelių dalykų padarė".
3. Viešpats didelių dalykų mums padarė, todėl mes džiaugiamės.
4. Parvesk, Viešpatie, mūsų ištremtuosius kaip upelius pietuose.
5. Kurie ašarodami sėja, tie su džiaugsmu pjaus.
6. Verkia žmogus, į dirvą berdamas sėklą, bet su džiaugsmu grįžta, nešdamas pėdus.

  Psalms (126/150)