Psalms (124/150)  

1. Jei Viešpats nebūtų stojęs už mus,­tesako Izraelis,­
2. jei Viešpats nebūtų stojęs už mus, kai žmonės mus užpuolė,
3. jie mus gyvus būtų prariję, kai užsidegė jų rūstybė prieš mus.
4. Tada vandenys mus būtų užlieję, srovė būtų apsėmusi mūsų sielas,
5. gausūs vandenys būtų apsėmę mūsų sielas.
6. Palaimintas Viešpats, kuris neatidavė mūsų į jų dantis.
7. Mūsų sielos ištrūko kaip paukštis iš medžiotojo tinklo. Tinklas sutrūko, ir mes pasprukome.
8. Mūsų pagalba yra Viešpaties, dangaus ir žemės Kūrėjo, vardas.

  Psalms (124/150)