Psalms (122/150)  

1. Džiaugiausi, kai jie man pasakė: "Eikime į Viešpaties namus!"
2. Mūsų kojos stovės tavo, Jeruzale, vartuose!
3. Jeruzale, tvirtai pastatytas mieste!
4. Į jį traukia Viešpaties giminės pagal Izraelio įstatymą dėkoti Viešpačiui,
5. nes teisėjų sostai ir Dovydo namų sostas čia stovi.
6. Melskite taikos Jeruzalei; kurie tave myli, turės sėkmę.
7. Tebūna taika visam miestui, gerovė jo rūmuose.
8. Savo brolių ir draugų labui sakau: "Tebūna tavyje taika!"
9. Meldžiu tau gerovės dėl Viešpaties, mūsų Dievo, namų!

  Psalms (122/150)