Psalms (120/150)  

1. Varge šaukiausi Viešpaties, ir Jis mane išklausė.
2. Nuo meluojančių lūpų, nuo klastingo liežuvio išlaisvink, Viešpatie, mano sielą.
3. Ką tau duos ir ką padarys, apgaulingas liežuvi?
4. Aštrias kario strėles, kaitrias medžio žarijas.
5. Vargas man klajoti Mešecho krašte, palapinėse Kedaro gyventi.
6. Per ilgai gyvenau su tais, kurie nekenčia taikos.
7. Aš esu už taiką, bet jie geidžia karo, kai aš kalbu.

  Psalms (120/150)