Psalms (118/150)  

1. Dėkokite Viešpačiui, nes Jis geras, nes Jo gailestingumas amžinas.
2. Tegul Izraelis sako: "Jo gailestingumas amžinas".
3. Tegul Aarono namai sako: "Jo gailestingumas amžinas".
4. Visi, kas Viešpaties bijo, tesako: "Jo gailestingumas amžinas".
5. Sielvarte Viešpaties šaukiausi. Viešpats išklausė ir išlaisvino mane.
6. Viešpats yra už mane­ko man bijoti? Ką gali padaryti man žmogus?
7. Viešpats yra tarp tų, kurie man padeda, todėl aš matysiu sugėdintus savo priešus.
8. Geriau pasitikėti Viešpačiu, negu sudėti viltis į žmones.
9. Geriau pasitikėti Viešpačiu, negu sudėti viltis į kunigaikščius.
10. Visos tautos apgulė mane, bet Viešpaties vardu juos nugalėsiu.
11. Jie iš visų pusių apgulė mane, tačiau Viešpaties vardu juos nugalėsiu.
12. Apspito jie mane kaip bitės, jie sudegs kaip erškėtis ugnyje, nes Viešpaties vardu juos nugalėsiu.
13. Tu stūmei mane, kad parpulčiau, bet man padėjo Viešpats.
14. Mano stiprybė ir giesmė yra Viešpats, Jis­mano išgelbėjimas.
15. Džiaugsmo ir išgelbėjimo šauksmas teisiųjų palapinėse. Viešpaties dešinė pergalę teikia.
16. Viešpaties dešinė aukštai pakelta, Viešpaties dešinė pergalę teikia.
17. Aš nemirsiu, bet gyvensiu ir skelbsiu Viešpaties darbus.
18. Nors Viešpats mane griežtai baudė, bet mirčiai neatidavė.
19. Atverkite man teisumo vartus! Įžengęs pro juos girsiu Viešpatį.
20. Tai Viešpaties vartai, pro kuriuos įeis teisieji.
21. Šlovinsiu Tave, nes išklausei mane ir tapai mano išgelbėjimu.
22. Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu.
23. Tai Viešpats padarė, ir mūsų akims tai nuostabą kelia.
24. Šitą dieną Viešpats padarė; džiūgaukime ir linksminkimės šiandien.
25. Viešpatie, gelbėk mane! Viešpatie, leisk man klestėti!
26. Palaimintas, kuris ateina Viešpaties vardu. Mes laiminame jus iš Viešpaties namų.
27. Dievas yra Viešpats ir Jis mus apšvietė. Suriškite auką virvėmis ir eikite ligi aukuro.
28. Tu esi mano Dievas, aš šlovinsiu Tave; Tu esi mano Dievas, aš aukštinsiu Tave.
29. Dėkokite Viešpačiui, nes Jis geras, nes Jo gailestingumas amžinas!

  Psalms (118/150)