Psalms (117/150)  

1. Girkite Viešpatį, visos tautos. Girkite Jį, visi žmonės!
2. Jo gailestingumas mums begalinis, Viešpaties tiesa pasilieka per amžius. Girkite Viešpatį!

  Psalms (117/150)